rsync je softvérová aplikácia pre Unix, ktorá synchronizuje súbory a adresáre z jedného miesta ... Vytvoril Wayne Davison

rsync je softvérová aplikácia pre Unix, ktorá synchronizuje súbory a adresáre z jedného miesta na druhé a zároveň minimalizuje prenos dát pomocou kódovania delta. Dôležitou vlastnosťou rsync, ktorá sa nenachádza vo väčšine podobných programov /protokolov, je to, že zrkadlenie sa uskutočňuje len s jedným prenosom v každom smere. rsync môže kopírovať alebo zobrazovať obsah adresára a kopírovať súbory, prípadne pomocou kompresie a rekurzie.

V režime démona rsync počúva na predvolenom TCP porte 873, ktorý obsluhuje súbory v natívnom rsync protokole alebo cez vzdialený shell ako RSH alebo SSH. V druhom prípade musí byť spustiteľný súbor rsync nainštalovaný na lokálnom aj vzdialenom hostiteľovi. Viac informácií »

Alternatívy k rsync pre Windows, Linux, Android, Iphone a podobne. Filtrovanie podľa licencie a prezri len free alebo open source alternatívne programy. Tento zoznam obsahuje 0 programov podobných ako rsync.