Crypter je konzolový nástroj na zakódovanie, dekódovanie, šifrovanie, dešifrovanie alebo stlmenie ľubovoľného súboru so 64 základňami ... Vytvoril José A. Rojo L.

Crypter je nástroj na zakódovanie, dekódovanie, šifrovanie, dešifrovanie alebo strávenie ľubovoľného súboru so 64 základňami, 35 šifiermi a 126 algoritmmi digestora. Crypter akceptuje ľubovoľnú veľkosť súboru. Je však vhodné použiť Crypter pre súbory značnej veľkosti.

Windows
Sup je e-mailový klient založený na konzole pre ľudí s množstvom e-mailov.

Sup je e-mailový klient založený na konzole pre ľudí s množstvom e-mailov. Podporuje značkovanie, veľmi rýchle vyhľadávanie v plnom texte, automatické spravovanie zoznamu kontaktov, vlastné vloženie kódu pomocou systému háčikov a ďalšie.

Linux
Far Manager je program pre správu súborov a archívov v operačných systémoch Windows.

Far Manager je program na správu súborov a archívov v operačných systémoch Windows. Nástroj Far Manager pracuje v textovom režime a poskytuje jednoduché a intuitívne rozhranie na vykonávanie väčšiny potrebných akcií:

Windows
GNU Midnight Commander je vizuálny správca súborov, licencovaný pod licenciou GNU General Public License a ...

GNU Midnight Commander je správca vizuálnych súborov, licencovaný pod GNU General Public License, a preto sa kvalifikuje ako slobodný softvér.

Mac
Windows
Linux
BSD
Cygwin
MacPorts